НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

(044) 235 21 31
(044)235 71 12
Головна » Відрядження » Студентам

Інформація для студентів / аспірантів НМУ щодо оформлення документів

На студента / аспіранта, який отримав запрошення від зарубіжної інституції для участі у науковій конференції, конгресі, міжнародній програмі обміну та стажування, відділом міжнародних зв’язків оформлюється наказ про дозвіл на участь.

Для оформлення Наказу необхідно не пізніше, ніж за 10 днів до від’їзду, надати до відділу міжнародних зв’язків такі документи:

  1. Заява на ім’я першого проректора з науково-педагогічної роботи ( Додаток 1 ).

    Заява візується деканом факультету, проректором з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи, першим проректором з науково-педагогічної роботи. У разі, якщо передбачений конкурс на участь у певному науково-освітньому заході за кордоном, заява візується також у голови студентського парламенту та голови профкому студентів.

  2. Технічне завдання ( Додаток 2 ).

  3. Запрошення та переклад запрошення, якщо воно іноземною мовою.


Після повернення студент / аспірант НМУ має у семиденний термін подати до відділу міжнародних зв’язків Звіт про здійснену поїздку за кордон ( Додаток 3 ).

NB! Не дозволяється вносити зміни до зразків документів технічного завдання та звіту. Вказані документи є офіційними зразками згідно з Наказом МОЗ України від 18.11.2016 № 910 (зі змінами).


Контактна інформація:
Телефон: 235-21-31
Факс: 235-71-12
intdep@nmu.ua