НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

(044) 235 21 31
(044)235 71 12
Головна » Еразмус + » Загальна інформація про Erasmus+

Про програму Європейського Союзу — ERASMUS+Загальний опис програми

Лефлет англійською мовою: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-leaflet_en.pdf

Україна є країною-партнером (PARTNER-COUNTRY) програми ЕРАЗМУС+ і має можливості брати участь у конкурсах відкритих для всіх країн-партнерів** у рамках Міжнародного виміру програми

Аудіопрезентація міжнародного виміру програми:  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en

Важливий документ для ознайомлення про всі можливості — Керівництво до програми: Erasmus+Programme Guide

Переглянути відеопрезентацію про міжнародний вимір програми Еразмус+:

Нормативні документи запровадження програми Еразмус+ в Україні:

Erasmus+ Regulation: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1288&qid=1395671967554

Рамкова угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств, ратифікована Верховною Радою України Законом у 2008 році   

Угода про асоціацію між ЄС та Україною   

Європейський інструмент сусідства (European Neighbourhood Instrument)   

Східне партнерство (Eastern Partnership)   

Багаторічна індикативна програма регіонального співробітництва на 2014 — 2017 рр. (Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) — 2014-2020, Regional East Strategy Paper (2014-2020) and Multiannual Indicative Programme (2014-2017)

Оголошення про конкурcи

ЕРАЗМУС+: Чому новий підхід?

Освіта, навчання та молодь: ландшафт, що змінюється

— Глибока економічна криза та високий  рівень безробіття серед молоді
— Вакансії існують, але так само існує брак навичок і низька здатність випускникі в до працевлаштування
— Зростаючі вимоги до висококваліфікованої роботи
— Глобальне конкурентне змагання за таланти: інтернаціоналізація освіти
— Надзвичайне розширення пропозицій щодо навчання та навчального потенціалу ІКТ
— Взаємодоповнюваність  між офіційним, інформальним і неформальним навчанням
— Потреба в тісніших зв’язках з  св ітовим ринком праці

ЕРАЗМУС+: новий підхід

Нам потрібні:

— Тісніші зв’язки між програмою та стратегічними цілями
— Більша синергія та взаємодія  між офіційним, інформальним і неформальним навчанням
— Більше міжсекторальних партнерств із ринком праці
— Модернізована, спрощена  арх ітектура
— Більший фокус на додану вартість ЄС

Зв’язок з стратегічними цілями

Цілі «Європи – 2020»:

— Збільшення здобувачів вищої освіти з 32% до 40% — Зменшення частки тих, хто завчасно залишає школу, з 14% до менш, ніж 10%
— «Стратегія в галузі освіти та професійної підготовки – 2020»
— Оновлена рамкова програма європейської співпраці  в сфер і молодіжної політики (2010-2018  рр.
— Європейська ініціатива щодо спорту / Робочий план ЄС в галузі спорту
— Посилення міжнародного виміру, зокрема у вищій освіті та  в сфер і молодіжної політики
— Більше можливостей  для студентів закладів професійно — технічної і вищої освіти щодо удосконалення їх здатності до працевлаштування через стажування
— Покращення якості в усі х секторах шляхом запровадження мобільності персоналу та стратегічних партнерств
— Значна увага до  міжгалузевих стратегічних партнерств і проектів з ІКТ
— Нові інноваційні заходи з покращення здатності до працевлаштування та підприємництва (Альянси знань та Альянси галузевих кваліфікацій)
— Нові підходи до впровадження реформ (Перспективні ініціативи)

Відеопрезентації програми:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/gallery/video_en.htm

Що нового?

Єдина інтегрована програма

— Охоплює  вс і сектори – освіту, підготовку та молодіжну політику, додано сектор спорту
— Інтегрує сім існуючих програм в єдину узгоджену структуру
— Намагається досягнути більшого системного впливу

Істотні спрощення

— Менше конкурсів і  значне зменшення кількості напрямів
— Програма більш дружня для користувача, простіша для навігації
— Спрощений фінансовий менеджмент

Значне збільшення бюджету

-Збільшення на 40%, що поширюється на  всі сектори
— Додаткове фінансування від інструментів зовнішніх дій на підтримку міжнародного виміру вищої освіти

ДЕЯКІ ЦИФРИ

Можливості для фізичних осіб

Два мільйони студентів вищих навчальних закладів будуть навчатися та проходити підготовку за кордоном
650 000  учнів закладів професійно — технічної освіти частину періоду навчання та підготовки проведуть за кордоном
200 000 студентів магістратури скористаються перевагами нової   схеми гарантування позик   і отримають понад 25 000  стипендій для навчання за спільними магістерськими програмами
500 000 молодих людей працюватимуть волонтерами за кордоном і візьмуть участь у  молодіжних обмінах
800 000  викладачів, учителів, тренерів, освітян і працівників у сфері молодіжної політики  будуть викладати або проводити тренінги за кордоном

Можливості для інноваційних проектів та обміну кращими практиками

25 000 Стратегічних партнерств, в яких візьмуть участь 125 000  інституцій /  організацій,  запровадять спільні ініціативи та сприятимуть обміну досвідом і ноу — хау,  а також створенню зв’язків з ринком праці
Буде засновано близько 300 Альянсів знань та Альянсів галузевих кваліфікацій,  в яких візьмуть участь 3500 освітніх закладів і підприємств, що працюватимуть разом
— Понад 200 000  учителів співпрацюватимуть он-лайн та понад 100 000  шкіл візьмуть участь у програмі через  eTwinning (  електронний Твіннінг – еТвіннінг )

Деталі про програму:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Деталі про конкурси:  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


ВИЩА ОСВІТА


Всі напрями відкриті для України.

Головні цілі


Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та сприяння конкурентоздатності європейської економіки

— Покращення якості викладання та навчання
— Виконання& Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-членах програми та розвиток потенціалу країн-партнерів
— Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+
— Підтримка Болонського процесу та діалогу   щодо політики у стратегічних країнах-партнерах

КА1: Мобільність студентів у вищій освіті

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на мобільність для студентів.

Організація проектів Академічної мобільності та Спільних магістерських програм вищими навчальними закладами:

2016_Credit & Degree MobilityProjects Guide for HEIs under Erasmus+ (19.11.15) <

Цілі:

— Надати більше кращих можливостей для розвитку навичок і компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за кордону

Основні види діяльності за напрямом:

— Кредитна мобільність,  включаючи стажування за кордоном:  мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох напрямах (  НОВЕ )
— Ступенева мобільність:   зразкові спільні магістерські програми, пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країн-партнерів, що приваблюють найкращих студентів з усього  світу
— Гарантії студентських позик (НОВЕ):   посилення мобільності студенті в магістратури в Європі  ( тільки для ЄС )
— Студенти для отримання стипендій подають заявки на участь в конкурсах безпосередньо до вищих навчальних закладів (кредитна мобільність) на основі міжінституційних угод, або/чи партнерств (ступенева мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень нема є. Привілеїв чи /  або обмежень немає для жодної країни світу.
— Презентація для бажаючих отримати стипендії для навчання, освіти за спільними магістерськими програмами, стажування, молодіжних обмінів і професійного розвитку:
Стипендії / Scholarships for Students and Staff under Erasmus+ (InfoDay_20.11.15)

КА1: Мобільність працівників у вищій освіті

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на мобільність для викладачів і адміністративного персоналу.

Презентація, як університету взяти участь в організації проекту на мобільність та запровадження спільної магістерської програми:

 Організація проектів Академічної мобільності та Спільних магістерських програм вищими навчальними закладами: 2016_Credit & Degree MobilityProjects Guide for HEIs under Erasmus+ (19.11.15)

Цілі:

— Надати більше кращих можливостей для підвищення якості викладання та навчання

Основні види діяльності за напрямом:

— Викладання (  викладацьке відрядження ) : розроблення інноваційних методів викладання, мобільність відкрита для країн-партнерів  в обох напрямах   ( НОВЕ )
— Професійний розвиток: удосконалення навичок і компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу, відкритий для країн-партнерів  в обох напрямах  ( НОВЕ )
— Запрошення працівників підприємств:  з метою підвищення актуальності навчальних програм

Викладачі для отримання стипендій на викладання, підвищення кваліфікації чи стажування подають заявки на участь в конкурсах безпосередньо до свого вищого навчального закладу (кредитна мобільність) на основі міжінституційних угод, або/чи до партнерств (ступенева мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає. Привілеїв чи/або обмежень немає для жодної країни світу.

Презентація для викладачів і адміністративного персоналу, які бажають отримати стипендії для стжування, викладання, підвищення кваліфікації і професійного розвитку: Стипендії / Scholarships for Students and Staff under Erasmus+ (InfoDay_20.11.15)

КА2: Співпраця задля інновацій
Стратегічні партнерства


Цілі:


— Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами,  соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими організаціями у галузі освіти ,  професійної підготовки або молодіжної політики )  заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті

Основні види діяльності за напрямом:

— Розроблення, тестування, запровадження нових спільних навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм навчання
— Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою вивчення прикладів з  реального життя
— Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного (колективного) та персоналізованого навчання
— Інтеграція  різноманітних форм і методів навчання (дистанційного, заочного, модульного)
— Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду та обгрунтованої доданої вартості участі в такому партнерстві

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en

КА2: Співпраця задля інновацій
Альянси знань


Цілі:


— Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення знань  у проектах ,  націлених на результат,  зокрема у новітніх галузях

Основні види діяльності за напрямом:

— Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, що відповідають  потребам бізнесу
— Стимулювання розвитку  у студентів,  викладачів і працівників компаній підприємницького способу мислення
— Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових знань за участю ВНЗ і підприємств
— Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера тільки за умов унікального досвіду та обгрунтованої доданої вартості участі в такому альянсі

Деталі:  https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en

КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками
Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS)


Основні види діяльності за напрямом:


Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону (близько 150 країн-партнерів):

Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу

Структурні проекти: Реформи на національному  р івні за участю органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі вищої освіти…)

Додатковий компонент мобільності в обох напрямах –з ЄС та до ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців).

Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати проекти та бути кординатором-заявником, так і  бути рівноправним партнером проектів.

Деталі: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html

КА3: Підтримка реформ
Цілі:


— Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики задля досягнення кращого системного впливу

Основні види діяльності за напрямом:

— Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з модернізації вищої освіти, Болонський процес
— Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС , …)
— Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний центр офіційного визнання  св ідоцтв про освіту)
— Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах та країнах-кандидатах
— Міжнародний діалог щодо освітньої політики
— Всесвітня асоціація випускників
— Міжнародна привабливість і пропагування

В рамках цього напряму в Україні запроваджується проект: Національна команда експертів з модернізації вищої освіти (HERE): http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html