НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

(044) 235 21 31
(044)235 71 12
Головна » Англомовна форма навчання » Проект «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» від Британської Ради

Проект «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» від Британської Ради

З січня 2016 р. в НМУ стартував проект з удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ від Британської Ради.

Проект «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» від Британської Ради


Реалізація проекту передбачає:

• сертифікацію викладачів НМУ щодо володіння ними англійською мовою та отримання відповідного сертифікату Британської Ради;
• проведення попереднього тестування викладачів та надання Британською Радою навчальних курсів з англійської мови для викладачів НМУ відповідно до їхнього рівня мовної компетенції.

Проведення тестування Aptis дає можливість розробити навчальну програму курсів для викладачів, які будуть запропоновані Британською Радою для підвищення рівня знань викладачів до рівня В2. За словами керівника відділу планування та проведення екзаменів «British Counsil» Наталії Гринько, рівень В2 достатній для викладання, а Міністерство освіти і науки України затвердило його для отримання вченого ступеня.

Тест складається з 5 розділів, які допоможуть визначити рівень сформованості лексичних і граматичних навичок, умінь у читанні, аудіюванні, говорінні і письмі.

Викладачі Університету вважають, що такі навчальні проекти з удосконалення необхідні, для того щоб Національний медичний університет імені О.О. Богомольця здійснював якісну підготовку англомовних студентів з різних країн світу.

Проект «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» від Британської Ради


Загалом на першому етапі співпраці Університету з Британською радою в Україні тестування пройшли 40 викладачів, які читають лекції англійською мовою студентам першого курсу.

Кандидат, що проходить Aptis, отримує оцінку по шкалі від 0 до 50 за розділи з граматики та словникового запасу, а також оцінку по шкалі від 0 до 50 та рівень за загальноєвропейськими рекомендаціями від A1 до C за кожну компетенцію, що перевіряється. Загалом це створює цілісну картину про ступінь володіння мовою.

За результатами тестування рівень С отримали 6 (15%) викладачів, В2 – 15 (39%), В1 – 13 (33%), А2 – 3 (7%), А1 – 2 (5%).

Найбільш високі результати були виявлені з аудіювання, де 36% викладачів показали рівень С та 28% — В2, а також з читання, де рівень С отримали 31% та рівень В2 – 25,5%. Дещо гіршими були результати з усного мовлення, де більшість викладачів показали рівень В1.
Усі викладачі (39), які брали участь у тестуванні, отримали індивідуальні сертифікати. Зауважимо, що згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 13 від 14.01.2016 року «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» тест Aptis внесено до переліку рекомендованих міжнародних тестів на знання англійської мови як іноземної.

Проект «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» від Британської Ради


Проект «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» від Британської Ради


Проект «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» від Британської Ради


Проект «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» від Британської Ради


Проект «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» від Британської Ради


Наступним етапом стане формування відповідно до результатів тестування груп викладачів, які зможуть пройти навчання з удосконалення англійської мови на курсах, які проводить Британська Рада.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця першим серед ВМ(Ф)НЗ України підписав Угоду з Британською Радою, яка передбачає довготривалу та плідну співпрацю.

Проект «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» від Британської Ради


Проект «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» від Британської Ради