НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

(044) 235 21 31
(044)235 71 12
Головна » Англомовна форма навчання » Загальна інформація

Англомовна форма навчання

Важливим завданням сучасної освітньої політики НМУ є вихід освіти, набутої в Україні, на ринок світових освітніх послуг, поглиблення міжнародного співробітництва, підготовка іноземних фахівців для зарубіжних країн.

Англомовна форма навчання студентів-іноземців започаткована в НМУ 2004 року. Впровадженню цієї ідеї передувала ретельна підготовча робота, спрямована на забезпечення належного рівня підготовки фахівців-медиків та фармацевтів. Задля удосконалення володіння англійською при кафедрі іноземних мов НМУ у 2003 році було організовано курси для науково-педагогічних працівників Університету. У результаті за 12 років курси закінчили понад 500 осіб, усі вони отримали сертифікат, яким засвідчується високий рівень володіння англійською мовою та право викладати у групах англомовної форми навчання.

Нині студентами англомовної форми навчання в НМУ є понад 750 осіб – це громадяни США, Швеції, Польщі, Туреччини, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Кувейту, Чаду, Нігерії, Гани та інших країн світу. Викладання навчальних дисциплін англійською мовою провадиться за спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія» та «Фармація». Відділ міжнародних зв’язків і деканат по роботі з іноземними студентами спільно з кафедрами здійснюють активну підготовку до впровадження підготовки на післядипломному рівні – магістрів та клінічних ординаторів.

Щосеместрово перекладається англійською розклад занять студентів англомовної форми навчання з урахуванням кадрового та матеріального забезпечення кафедр. Студенти своєчасно забезпечуються розкладом та інформацією про доїзд до клінічних кафедр університету. На початку навчального року відділом міжнародних зв’язків спільно з деканатом по РІС англійською мовою перекладається та видається навчальний план для студентів. Зважаючи на наявність комп’ютерних залів в НМУ та персональних комп’ютерів у студентів, усі бажаючі безкоштовно забезпечуються електронними версіями методичних розробок з дисциплін, які викладаються на І– VІ курсах.

Відділом міжнародних зв’язків здійснюється методична робота з кафедрами, контролюється наявність та якість навчально-методичної літератури, заохочується видання підручників та посібників англійською мовою. Так, протягом останніх п’яти років в НМУ створено для ВМНЗ України трьома мовами – українською, англійською та російською – 182 підручники та 547 навчальних посібників нового покоління.

Постійно триває робота, спрямована на забезпечення високого рівня англомовного навчання в НМУ. Напрямами цієї роботи є контроль за виконанням положень регламентуючих документів, підготовка і підтримання сталого рівня якості й кількості професорсько-викладацького англомовного корпусу, курування навчально-методичної роботи кафедр, забезпечення матеріально-технічної бази навчального процесу англійською мовою, моніторинг успішності студентів та координація дій структурних підрозділів НМУ, причетних до подальшого впровадження англомовного навчання.

2016 року було започатковано реалізацію проекту «Удосконалення англійської мови серед викладачів НМУ» спільно з Британською Радою в Україні, який передбачає надання курсів з англійської мови для викладачів НМУ фахівцями з Британської Ради з метою досягнення усіма викладачами, котрі читають в англомовних групах, рівня володіння англійською В2. Крім того, після проходження курсів викладачі отримують сертифікат міжнародного зразка.

Сьогодні англомовна форма навчання є прекрасною можливістю удосконалити свій науково-педагогічний рівень, спілкуватися із закордонними колегами для професорсько-викладацького складу НМУ, а також, приваблюючи студентів з різних куточків світу, вона дає можливість сприяти піднесенню рівня медицини у тих країнах, які цього потребують, та пожвавити обмін важливим професійним досвідом.