НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

(044) 235 21 31
(044)235 71 12

Інформація про роботу відділу

Одним зі стратегічних напрямів розвитку Університету є досягнення міжнародних стандартів підготовки медичних і науково-педагогічних кадрів та інтеграції до європейського освітнього і наукового простору на засадах Болонської декларації. Міжнародна діяльність НМУ має різноаспектний характер та спрямована на встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва закладу в науково-практичній… >>>>

Анонси

Новини відділу